Publicaties

Voordracht door Kees Bouten over de ‘Zeilsporen van mijn voorvader kapitein Jacob Bouten‘ op de Februarilezing 2012 van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-Vaarders in het Marine-etablisement te Amsterdam.

Onderstaand interview

Kees Bouten: ‘Ik noemde hem zeerover’
In het kielzog van vader Jacob

verscheen in het Maandblad voor de Scheepvaart en Scheepsbouw in de Lage landen, de Blauwe Wimpel‘, mei 2011, Jaargang 66.


Uitgave [2005, ISBN 90-810355-1-7] van het ‘Levensverhaal’ van Jacob Bouten vanaf zijn geboorte in 1815 in Veendam tot aan het vertrek van zijn 3e-reis met de KOSMOPOLIET in 1856. Hij schreef dit ‘Verslag aan mijn kinderen’ tegen het einde van zijn leven, waardoor hij de laatste 12 jaar van zijn kapiteins leven niet meer heeft kunnen beschrijven. Ook zijn volgende 8 jaar in Dordrecht als kapitein ‘aan de wal’ en zijn laatste 8 jaar in Hees bij Nijmegen zijn hier niet in beschreven.

Wel is over die laatste, en over zijn wel beschreven eerdere jaren, veel meer bekend waartoe ik verwijs naar deze website inclusief hetgeen daar nog op verschijnen zal.

Volgende publicatie verscheen in de ‘Spiegel der Zeilvaart‘, 1981, 5e Jaargang, de Boer Maritiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *