Oprichting van de rederij

“Op heden den 16 November 1829,  ’s avonds ten 7 uur,  heeft ten huizen van den Weled Heer A. Blussé van Oud Alblas de Eerste komparitie plaats gehad van die Heeren, welke zich door hunnen handteekening  en voor zulk aandeel als daar bij staat uitgedrukt, hadden geëngageerd tot het doen bouwen en in Reederij brengen van Een Fregatschip voor de vaart op de Oost Indien, groot plusminus 450 Roggelasten, en zulks op de werf van den scheepsbouwmeester C. Gips, alhier woonachtig” 

Nadat allereerst de Wet voor de rederij wordt goedgekeurd, worden vervolgens tot directeuren der rederij benoemd, de heren:
A Blussé van Oud-Alblas,                            Voorzitter
F.F. Blussé,                                                    Boekhouder
Herman van der Sande,                              Secretaris
Florent van Wageningen
De heren B. Cop, G. van Brakel en Hendrik van der Koogh worden benoemd in een aparte commissie (volgens Art.8) en Dirk van der Koogh wordt benoemd tot Kapitein van het nieuw te bouwen fregatschip, dat vervolgens bij meerderheid van stemmen de naam De Dortenaar verkrijgt.

Aandeelhouders DORTENAAR

De aandeelhouders van het fregatschip de DORTENAAR zijn:
11/32       Adolph Blussé van Oud-Alblas,
13/128  Johanna Antoinetta Blussé-Vriesendorp (1803 Dordrecht),  dochter van Cornelis Vriesendorp en Adriana van der Kaa, in 1821 getrouwd met Francois Frederic Blussé (1797/1833), neef van Adolph Blussé van Oud-Alblas.
9/128     Mr Johannes Herman Holle (1786 Middelburg/ 1862 Gorkum), zoon van Paulus Holle en Hendrika Pieternella van Beest. Zwager van A. Blussé van Oud Alblas. Advocaat te Dordrecht.
3/64       Hendrik Holle ( 1793 Oost Kapelle),  zoon van Paulus Holle en Hendrika Pieternella van Beest. Zwager van A. Blussé van Oud Alblas. Koopman te Oost Kapelle.
5/64       Cornelis Gips (1778/1843 Dordrecht), scheepsbouwer te Dordrecht.
2/32       Dirk van der Koogh (1798 Dordrecht / 1831 op zee), 1e kapitein op de DORTENAAR,  zoon van Hendrik van der Koogh en Maria Huisers. In 1830 getrouwd met Catharina J.Gips dochter van scheepsbouwer Cornelis Gips en Adriana Boest.
3/64       Hendrik van der Koogh (1794 Dordrecht/1856 Amsterdam), zaagmolenaar te Dordrecht,  zoon van Willem van der Koogh en Johanna Bors. Ongehuwd.
3/64       Herman van der Sande (1797 Dordrecht), koopman te Dordrecht.
2/32       Simon van Brakel (1761/1830 Dordrecht), koopman te Dordrecht.
5/128     Benjamin Cop (1780 Geertruidenberg), apotheker te Dordrecht.
5/128     Abraham Dubois en Zn (1791 Rotterdam), koopman te Dordrecht.
1/32       Boonen en van Hoogstraten, handelsfirma te Dordrecht.
1/32       Vogelsang & Co, cargadoors te Dordrecht
Op 6 januari 1830 vindt de eerste storting plaats van f. 600,- per 1/32e aandeel, op 13 april 1830 een tweede storting van f. 700,- per aandeel van 1/32e,

etc etc * * * * * * *

Aldus het begin uit de ‘Notulen van Directie en Raad der Reedery van de DORTENAAR’, waarvan inmiddels een volledige Transcriptie beschikbaar is in de voorlaatste Tab.

De DORTENAAR is in het bijzonder interessant omdat het een van de vroegste Fregatten op Ned-Indie is en omdat er niet alleen voornoemde Rederijverslagen (en het Grootboek van de rederij voor dit schip) maar ook nog eens Logboeken van 4 reizen van bestaan. Om deze logboeken toegankelijk te maken zullen echter nog heel wat meer handen nodig zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *