Logboek van de 2e-reis van de KII

Onderstaand allereerst een transcriptie van het eerste deel van de uitreis. Dit was een monnikenwerk om te maken, waarbij ik wel wat jargon heb leren kennen. Voor mij is het echter nog niet echt leesbaar en ik neem aan voor velen niet, zodat ik bij deze een oproep doe:

“Wie kan dit interpreteren en is bereid om mij te helpen hier een verslag van te maken”

.
Ik vrees dat ik dat eerst nodig ga hebben voordat ik eventueel een transcriptie van de thuisreis zal doorworstelen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Deel IIIB; “Kosmopoliet-II” met Java-achterland

Dit deel sluit het zeeleven van Jacob Bouten in 1869 af, waarna hij tot 1886 nog actief blijft in en ten behoeve van de scheepvaart (deel IV, dat ik nu verder ga aanvullen). In deel III zal nog het Scheepsjournaal van zijn 2e-reis met de “KII” verschijnen, maar ik weet nog niet hoe.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Voordracht Kaap Hoorn-vaarders

Vandaag heb ik voor de stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders een voordracht gehouden over de eerste helft van het leven van Jacob Bouten tot en met zijn beide reizen rond de wereld met de “Jan van Hoorn” in 1849-1853, met aanvulling van delen van mijn reis in Chili en San Francisco.
Onderstaand kopie van de slides die ik bij deze lezing getoond heb.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

De “Kosmopoliet” en Java (Deel IIIA)

Veel eerder dan dat ik een paar maanden geleden verwachtte kan ik nu reeds een eerste concept publiceren over de reizen van kapitein Bouten met de “Kosmopoliet” naar Java, hetgeen ik in sailingsteps heb aangevuld met mijn reiservaring langs de Noordkust op Java.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jacob Bouten 1815 – 1854

De eerste twee hoofdstukken over en eerste helft van het leven van Jacob Bouten 1815 – 1854 en voor een groot deel met de “Jan van Hoorn”, heb ik nu in eerste (definitieve) versie gepubliceerd. Er zal nog wel eens het eea veranderen, maar niet meer zo frequent als in afgelopen maanden.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nawoord “Jan van Hoorn”

Om volgend deel III over de “Kosmopolieten” beter te kunnen plaatsen heb ik toch nog een laatste hoofdstuk als nawoord bij de “Jan van Hoorn” toegevoegd, met informatie hoofdzakelijk uit het grootboek van rederij Blussé. Bovendien heeft bestudering hiervan ook nog wel wat bijkomende informatie opgeleverd die ik heb toegevoegd aan deel IIA-C.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Deel IIC Terug via Batavia (en Hong Kong)

Geheel volgens oorspronkelijk plan is het toch nog gelukt om dit jaar de wereldreizen rond te krijgen. Omdat ik mijn reiservaringen op Java toevoeg aan de “Kosmopolieten” in deel IIIA en B, is dit laatste deel van de wereldreizen vrij beperkt van omvang gebleven.
In eerste concept is hiermede de “Jan van Hoorn” volledig, evenals de reizen rond de wereld van kapitein Jacob Bouten.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Deel IIB: San Francisco

Doordat ik veel informatie uit dagbladen van weleer toe heb kunnen voegen aan de reizen van Jacob Bouten, heeft de publicatie van het tweede deel van zijn reizen rond de wereld wat langer op zich laten wachten dan ik voorzien had. Nog niet tevreden en met veel bijkomende gedachten en wensen voor de toekomst, heb ik bij deze toch maar nu een eerste concept ‘Part IIB’ over San Francisco gepubliceerd; A. omdat ik dat had toegezegd en B. omdat het steeds weer erg leuk is om reacties, adviezen en nieuwe informatie hierdoor te verkrijgen en daar volgende ideeën mee op te doen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rond de wereld deel IIA

Naar aanleiding van de vraag van een aantal Kaap Hoorn-vaarders heb ik ondertussen het eerste voorlopige deel gepubliceerd van de wereldreizen, te weten tot en met Zuid-Amerika.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Start met Deel I en deel IV.

Ik ben deze website begonnen om allerlei bevindingen van mij over mijn voorvader kapitein Jacob Bouten op het internet te publiceren, voor wie dan ook daar geinteresseerd in is.
Nadat ik in zijn zeilsporen de hele wereld rond gereisd ben, heb ik mij vervolgens verdiept in zijn roots die in Veendam liggen en over zijn tijd van voor zijn wereldreizen.
Deze start van mijn website bestaat nu dan ook eerst uit Deel I over het leven van Jacob Bouten van 1815 tot 1849 en uit deel IV over zijn leven na 1868, met vervolg over zijn afstamming van de Boitens ut Veendam.
Kees Bouten, oktober 2011

Posted in Uncategorized | Leave a comment