1814-1827

Leermeester oom Jacob Strobuur

Jacob Strobuur is in 1815 stuurman bij kapitein Roelof Muring op het kofschip RESOLUTION, 40 last. Het scheepje werd in 1809 in Frankrijk gebouwd en in 1811 verkocht door het Ministerie van financiën van het Franse Keizerrijk aan Johan Christiaan de Klerk en Jacobus de Voogd te Dordrecht.

Monsterrol dd 10 Feb 1814 te Dordrecht voor het schip RESOLUTION, kapt Roelof Muring [SAD-12]

De aanmonstering voor de 1e-reis van de RESOLUTION, kapt Roelof Muring, is op 10 februari 1814 te Dordrecht. De stuurman en één van de matrozen zijn uit Dordrecht, de kok en de andere matroos uit Denemarken resp Noorwegen. De bestemming is ‘ter commercie’ en voert naar Bergen in Noorwegen.
De volgende twee reizen door kapt Muring met de RESOLUTION zijn eveneens naar Bergen in Noorwegen. Op 30 september 1814 vindt de aanmonstering plaats voor de 2e-reis, door een stuurman, kok en twee matrozen, allen uit Katwijk op Zee.
Voor de 3e-reis wordt door Jan Kelderman, de Waterschout van Dordrecht, op 4 juli 1815 dezelfde stuurman Maarten Külk uit Katwijk ingeschreven, zijn broer Pieter gaat deze keer niet mee (was kok op devorige reis). De andere drie leden van de bemanning op deze reis komen uit Scandinavië. De ‘gagies’ bedragen f. 40, 24, 22 resp f.22,- per maand.

Monsterrol dd 26 augustus 1815 voor het schip RESOLUTION, kapt Roelof Muring [MRD-32/1815

Op 26 augustus 1815 verhuurt J.Strobuurzich als stuurman, ‘om te vaaren met het Schip genaamt Resolution, daar op commandeert Kapitein Roelof Muring, althans Zeilreede leggende voor de Stad Dordrecht, en gedestineert om te zeilen naar Bergen in Noorwegen, en daar van daan na alle zoodanige Havens en Plaatsen, als den Kapitein voor zijn Meesters Intresse zal goedvinden, of die bij zijn aflijvigheid het Schip zal commandeeren, en dan wederom te keeren na deze Stad of eenige Havens van deze Landen, etc . . .’, aldus de ‘Monster-Rolle’.
De kok uit Embden (‘gagie’ f26,-) kan zelf zijn naam niet schrijven, de twee matrozen komen uit Flensburg resp Oldenburg (Noord-Duitsland), ieder voor f22,-/mnd.

De kustvaart van oom Jacob Strobuur van 1815-1827, met de kofschepen RESOLUTION, GOEDE VERWAGTING, BOUDEWINA, VROUW NEELTJE en HARMONIE

Terug van deze reis in Dordrecht monstert hij aan op het kofschip GOEDE VERWAGTING, kapt Poppe Strating, met bestemming naar Lissabon. Jacob Strobuur monstert op 19 november 1815 aan, tegelijk met een kok, twee matrozen en een ‘Ligtmattroos’. Drie van hen komen uit Groningen, één ‘mattroos’ uit Pekel.
Een volgende reis van de GOEDE VERWAGTING met Poppe Strating is op 14 Feb 1817 naar Leverpoel, waarna kapt T.P. Nisker op 29 Feb 1820 kapitein is naar Lissabon.

Verwarrend moet zijn geweest (en is) dat er tegelijk met dit kofschip de GOEDE VERWAGTING nog een ander kofschip met eveneens de naam GOEDE VERWAGTING vanuit Dordrecht voer, met Bouke Stoffels als kapitein op reizen naar Lissabon (25 Okt 1815), de Oostzee (22 Mrt 1816) en Leverpool (18 Dec 1816). Vervolgens was het kapitein Gerbrand Stoffels voor een reis naar Duinkerken (12 Nov 1817), waarna Bouke Stoffels van 6 Mei 1819 tot en met 12 Jun 1828 nog tien reizen maakte naar de Bogt van Frankrijk, de Oossee, Cherbourg, Lissabon, Liverpool, Ferrol, Liverpool, op avontuur, Liverpool en Libau.

Voor de eerstvolgende reis die van Jacob Strobuur bekend is, is de aanmonstering op 17 Feb 1817 te Dordrecht. Jacob Strobuur is  stuurman opnieuw op de RESOLUTION, kapt Roelof Muring, voor een reis naar Libau of Trindou, waarna in juni een volgende reis naar wederom Bergen in Noorwegen volgt.

Vanaf 1818 is Jacob Strobuur kapitein op het kofschip BOUDEWINA, met 87 last opnieuw een stuk groter dan de vorige koffen waar hij als stuurman op voer. Dit schip werd in 1814 door de Gebr Castendijk gekocht, waarna het eerst twee reizen met kapt Bartholomeus Tour maakte naar Cadix en Abberdeen  en vervolgens nog  vijf met kapt H.W. Heinsius naar Lissabon, Hull, Dantzig en nog twee naar Lissabon. De eerste reis door kapitein Strobuur is naar Liverpool (aanmonstering 19 Okt 1818), waarna nog twee aanmonstering voor Liverpool resp Lissabon tot en met 19 Okt 1819.

In 1820 is Jacob Strobuur kapitein voor de reders de Klerk en de Voogd op het kofschip RESOLUTION, dat hij overneemt van kapt Machiel Muller. Hij maakt met dit schip vier reizen naar Lissabon, met monstering dd 15 Dec 1820, 24 Nov 1821, 24 Nov 1822 en 18 Nov 1823 te Dordrecht.

Van december 1824 is hij kapitein op de kof VROUW NEELTJE, waarmee hij zijn eerste reis opnieuw naar Lissabon maakt (monstering dd 17 Dec 1824). De reis gaat vervolgens naar St.Petersburg, van waar hij op 13 Aug 1825 in het Vlie (Terschelling) aankomt [OHC].
De volgende monstering is op 22 Okt 1825 voor Cherbourg. Deze reis gaat terug via Liverpool, met terugkomst te Hellevoetsluis op 26 Mrt 1826 [OHC]. De monstering voor zijn 3e-reis met de VROUW NEELTJE is op 11 Apr 1826 naar Marennes.

Hierna is Jacob Strobuur kapitein op het nieuwe kofschip de HARMONIE, met monstering op 3 Mei 1827 te Dordrecht voor een reis op avontuur. Op 10 Jul 1827 komen zij met hout uit Frederikshaven terug in Middelburg [MC], waarna het schip naar Dordrecht terugkeert om nog een snelle reis op en neer naar Marennes te maken (monstering 14 Sep 1827).

Aantal reizen per jaar vanuit Dordrecht 1814-1827

Onderstaand de volledige publicatie Kustvaart vanuit Dordrecht 1815-1827, leermeester oom Jacob Strobuur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *