Stagnatie 1844-1848

Aan de explosieve groei van vier naar zevenentwintig schepen in voorgaande jaren komt een einde. Het aantal reizen stijgt naar ongeevenaarde hoogte, waarbij zowel de zogenaamde ‘particuliere’ in aantal toenemen alsook dat er combinaties worden gemaakt met vooral handel in China.

Onderstaand een eerste inventarisatie van de volgende 87 reizen tot 1849!

Rendement op investeringen door aandeelhouders in enkele schepen van rederij Blusse, in de jaren 1835-1848

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *