de Dordtsche Grote Vaart in de 19e-eeuw.

Nadat ik met mijn ontdekkingsreis door archiefmateriaal tot en met de laatste reis van Jacob Bouten kwam, kreeg ik eindelijk overzicht op zijn reizen. Hierdoor ben ik nu – beter dan bij mijn lezing voor de Kaap Hoorn-vaarders – in staat om op een leuke manier over zijn reizen te vertellen. Door wat speurwerk in vooral de grootboeken van Blussé, kreeg ik vervolgens wat inzicht in hetgeen Jacob Bouten gedaan heeft en de betekenis van de Koopvaardijschepen voor Dordrecht in de 19e-eeuw.

Gericht op het maritieme belang van de reizen en op het belang voor Dordrecht van de rederijen (en werven), ben ik aan een studie begonnen over de schepen (die op werven in Dordrecht gebouwd werden en voor rederijen uit Dordrecht voeren) , de kapiteins en de reizen op de Grote Vaart naar Oost-Indië. De gegevens uit deze studie sla ik op (incl bronvermelding) in verschillende (aan elkaar gekoppelde) databases.

Sydney Harbour Bridge

Hoe ver ik met deze studie ga, hoe uitgebreid deze wordt en wat er mee gebeurt, zal mede afhankelijk zijn van het interesse dat er – vanuit de maritieme wereld, Dordrecht of elders – voor zal blijken te bestaan. Eén van de opties is dat mijn databases vrij toegankelijk op het internet komen te staan.
Het totaal omvat meer dan 416 reizen tussen 1827 – 1879 door 57 schepen, die zowel gebouwd werden op één van de 3 werven uit Dordrecht als voor één van de 10 reders/rederijen uit Dordrecht voeren.

De rode draad voor mijn studie wordt gevormd door Jacob Bouten van 1827 – 1885, zodat de studie begint bij de kustvaart vanuit Dordrecht vanaf 1815.
Wie weet ga ik deze keer ook wel schrijven in plaats van alleen een samenstelling van materiaal te maken. Wat niet is kan nog komen en nooit te oud om te leren

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *