Passagiers KOSMOPOLIET

2e-thuisreis; de kapt. der infant. A.A. Susan, mevr. de wed Logger, de heer Clignet en 1 particulier.

3e-uitreis: Een detachement, sterk 175 militairen, met deszelfs kommandant den kapt. der inf. J.F. Dekker, diens echtgen. en vrouw. Javaansche bediende; de 2de luit. der inf. J.J.Aitton, de 2de luit. der artill. S.A. Deibel, de 2de luit. der kavall. W.S.Lenckering, de offic. van gez. 3de kl. A. Cochius, alsmede de heeren R. Stufken, J.Beijerinck, C.M.C. Noodt, mr. V.Arriens, E.F.S.A. Poelman, T.A.L. Kroezen, Bosch en Wijthoff.
3e-thuisreis: Kapitein de Val, echtgenoot en kind; kapt. Immink; 2de luit. van den Camp; de offic. van gez. Krause; de heer Saint Denis en dame; de jonge heer Bernet; drie jonge heeren von Faber; mevr. Swalué, Berger en jufvr. Berger, benevens 25 soldaten en onder-officieren.

4e-uitreis: Mr. E.J.L. Sturler; F.F. baron van Heeckeren van Brandsenburg; F. Marshall van Londen; mr. H.N. Grobbee en echtgenoote; mr. W. De Booij; J.M. van Vleuten en echtgenoote; mevr. de wed.Ten Cate-Paauw; de heer Ten Cate; D. Meijer; F.H. Smulders; 1 detachement troepen sterk 125 man, vergezeld van den majoor Engelenburg, zijne echtgenoote, 2 kinderen en vrouwelijke dienstbode; 1e.luit. Schwarz; 2e.luits.Gey van Pittius en Callier en de offic. van gezondheid Visser.
4e-thuisreis: De heer Vreede Bik, echtgenoot, 7 kinderen en 2 bedienden; de heer Andriessen, echtgenoot en 3 kinderen; mevr. de wed. Frank en een bediende; benevens 25 gepasport. Militairen en een matroos.

5e-uitreis: de hh. Metman, Levysohn, Nordman, Evers, Wolff, Celisse, van der Valk, echtg. en 3 kinderen en 1 bediende, van Haastert, majoor Belle, 2de luits. Bowier en Jansen en 140 onderoffic. en manschappen.
5e-thuisreis: de baron van Heeckeren tot Walien, assitent-resident, echtgenooote, 7 kinderen en 2 Javaansche bedienden.

6e-uitreis: de heeren: J.Kuyt, met echtg. en 2 jonge jufv.; A.H.Beijer en echtg.; Dr.C.L.Vlaanderen, met echtg. en 3 kind.; E.Geluk, met echtg. en 4 kind.; Nolthenius en echtg.; F.H. de Famars Testas, Mr. A.Lens, J.H.Vorstman, G.A.Ritsema, J.L. de Haan, Mr. M. Van den Heuvel, H.Olie, E.J.Parese, twee heeren Enschedé; de dames: Bokhoven, P.C.Bakker en H.L.Hupscher; twee Javaansche bedienden van den heer van Heeckeren van Walien.
6e-thuisreis: de familie Lacourt; de heeren H.van Blommestein, Gerlings, Beelaerts, Swaan, Graafland, M.W.E. v.d.Hout, Béreil en 1 Jav. bediende (?en J.Kohler en de matroos J.Kleinman?).

7e-uitreis: de heeren A.E.M.Tromp en echtg.; Mr.L.J.Sellegen en echtg.; Dr.J.Meuleman, echtg. en zuster; Dr.L.W.G.de Roo en echtg.; Th.Geselschap en echtgenoot; de kapt. t/z J.J.van der Moore en zoon; de heeren M.F.Plate, A.Clavien, A.A.Overgaauw Pennis, W.Drossaers; de 3 dames Houthuijzen; de dames de Jong, M.Guyot, A.in’t Veld, Metselaar; de twee jonge heeren Wassink; de ridmeester O.I.cavalerie P.C.van der Willigen met echtg. en 5 kind.; de 2e luits. Der inf. J.van Wessum en C.C.Pragen; benevens een detachement troepen sterk 100 manschappen.
7e-thuisreis: Majoor Heesterkamp met familie en 1 Javaansche bediende; doctor Schmidt; mevr. Bras; de heer Mafijolie; de jonge heer Reuze; benevens 27 gepasporteerde Militairen.

8e-uitreis: Mevr. van Gennep met Kind en Javaansche vrowelijks bediende; de dames C. de Vos, E. Ep, A. Rudolph, E. Indewey, A.H. Indwey; de Heer L.J. van Beers de Sonnaville met echtgenoot, twee kinderen en Jav.bediende; de Heeren Jhr. C.J. Casembroot en Zoon; Mr. H.E. van der Hout; Jhr. D. Bowier en C.A. Halverhout, beide luits. ter zee 1ste klasse; A.L. Thierens, officier v. administr. bij de marine; B.M. Perk; H. de Val; A. Bastian; P.J. van der Heijde, ridm. der O.I. cavallerie; F.C. Burgers en F.C.V.R. de Steenhuizen, beide 2de luits. der infanterie; J.V. Jongbloed, potheker; eene Javaansche vrouw. bediende, alsmede 150 militairen.
8e-thuisreis: De heer Coster en familie; de heeren Taunay, Berekamp en van der Linden, benevens veertig gepasporteerde Militairen.

9e-uitreis: De Heer W.H.de Greve, asp.ingenieur voor het mijnwezen in O.I., met Echtg. en Jav.vrouw. Bediende; Dr.A.J.van Heekeren met Echtg., Kind en Jav.vrouw. Bediende; de Heer K.M.A.Botter met Echtg. en Kind; Mevr.de Wed. Kooy, geb. Muller; Mevr. C. ten Brummeler, geb.Sipkes; Mevr. J.H.J.J.Kloppert, geb.de Klerck; de Dames Visscher en du Comun; de Heeren B.H.Egberts, offic.van gezondh. 2de kl. bij het O.I.leger; B.B.N.Gauthier en van Prehn. (en nogmaals met deels andere spelling; de asp.ing.W.H.Greve en echtg., de HH. K.M.Botter, Echtg. en kind, B.B.N.Gauthier, van Prehn, dr.A.J.van Heekeren, echtg. en kind, off. van gez. 2de kl. B.H. Egberts, mevr. de wed Kooi geb. Muller, mevr. C. ten Brumler Sipkes, J.H.J.J. Kloppert de Klerk, Visscher en du Gommun).
9e-thuisreis: de Heeren Rooijards, echtgenoot en 4 kinderen; Overdijk, echtgenoot en 6 kinderen; Rochemont, echtgenoot, 3 kinderen en bediende; Dekker, Blom, de Perponcher en 20 gepasporteerde militairen.

Voor meer over de KOSMOPOLIET, de betreffende reis en veel meer: zie III Jacob Bouten 1854-1869 / KOSMOPOLIET met Java Noordkust op deze website.

 

 

One Response to Passagiers KOSMOPOLIET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *