Raad der Reederij

De Notulen van de Raad der Reederij van de OUD-ALBLAS, ORION en TIMOR heb ik reeds geruime tijd gereed, maar nog niet gepubliceerd omdat ik de Grootboeken nog niet  gecompletteerd heb.
Desondanks zal ik de notulen toch maar eens publiceren, bij deze die van de OUD-ALBLAS (de andere twee komen binnenkort/ 10Apr: ze staan er op), omdat de grootboeken mijn prioriteit voorlopig niet krijgen. Onder andere Extracten uit een aantal Logboeken van de KOSMOPOLIET ga ik komende tijd meer prioriteit geven.

Posted in Uncategorized | 4 Comments

Het werd tijd

Het heeft (te) lang geduurd, maar nu heb ik weer wat vorderingen met mijn zeilspoorreizen gepubliceerd:
• De eerste inventarisatie van de 87 reizen van 1844 tot en met 1848, waarmee mijn reisteller op 186 is komen te staan.
• De notulen van Directie en Raad der Rederij van de OUD-ALBLAS, ORION en TIMOR tot en met de reizen in 1848.
Tenslotte wil ik bij deze nog memoreren dat het ‘Scheepsjournaal van Justus Klinkhamer‘ van zijn reis in 1826-27 op ‘sRijks schip Leeuw naar Java, begin dit jaar volledig (127 blz.) herschreven werd. Publicatie hier van wacht op iemand, een organisatie of instantie om er professioneel wat mee te doen. Wie is geinteresseerd of kent een mogelijk geinteresseerde?

Posted in Uncategorized | 4 Comments

133 Reizen

Na beeindiging van mijn inventarisatie tot en met 1843, staat mijn reisteller inmiddels op 133 tot en met 1845 in het volgende deel. Bovendien heb ik wat delen uit de Directienotulen van de OUD ALBLAS, ORION en TIMOR toegevoegd.
Verder staan er opnieuw wat delen bij Sailingsteps en Jacob Bouten weer in.

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Nieuw ingericht

Alhoewel ik de lay-out van mijn website waarschijnlijk nog wel zal veranderen, is de nieuwe structuur opnieuw ingevuld met zowel veel aangepaste als nieuwe informatie.
Misschien dat onderstaand plaatje kan helpen om wat makkelijker de weg te kunnen vinden?

Waar staat (of komt) wat ?

Klik op de afbeelding om deze vergroot te zien ! (werkt ook zo bij alle andere afbeeldingen). Ctrl+Klik opent afbeelding in nieuw scherm.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Website UNDER CONSTRUCTION

Ik heb een begin gemaakt om mijn website om te gooien, waardoor er voorlopig allerlei verdwenen is en nog gevuld moet worden. De links in ‘Home’ en ‘Chat news’ heb ik hersteld (of verwijderd), verder is er nog veel werk aan de winkel. Even geduld dus Aub.

  • In de laatste tab Ref onder Data heb ik 3 Pdf-bestanden opgenomen met gegevens van de Monsterrollen, Berichten uit dagbladen en van de Bemanning uit de monsterrollen, die ik onderhanden heb.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vernieuwde schippersboom Boiten

Na juiste en volledige genealogische gegevens van de Boitens te hebben gekregen, heb ik een nieuwe versie opgemaakt van de Schippers Boiten uit Veendam.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Enkele vorderingen

In laatste dagen weer wat vorderingen gemaakt te kunnen hebben met de ‘Grote Vaart’ in de begin jaren, heb ik eea toegevoegd aan zowel de Opkomst van de Grote Vaart , als aan de DORTENAAR.
Een begin (of vervolg aan Mevr. Riek van Blokland-Visser) aan het blootleggen van een schatkamer aan gegevens over de Dordtsche Grote Vaart in de 19e eeuw, lijkt mij hiermee gemaakt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Een beginnetje

Omdat het me te lang duurt voordat ik de transcripsties van de ‘Notulen van de Raad en Directie van de Dortenaar’ en van het ‘Grootboek van de Dortenaar’ gereed heb plus nog wat delen van ‘Logboeken van de Dortenaar’, heb ik ondertussen toch maar eens tenminste iets op mijn website gezet.
In al de vijf tabs onder I. Kustvaart begin 19e-eeuw (onder De Dordtsche Grote Vaart in de 19e-eeuw) staat nu een beginnetje, waarbij in de laatste over de beginjaren van de Dordtsche Grote Vaart. Geeft enig idee van waar ik naast de transcripties zoal aan bezig ben (geweest).

Posted in Uncategorized | 1 Comment

de Dordtsche Grote Vaart in de 19e-eeuw.

Nadat ik met mijn ontdekkingsreis door archiefmateriaal tot en met de laatste reis van Jacob Bouten kwam, kreeg ik eindelijk overzicht op zijn reizen. Hierdoor ben ik nu – beter dan bij mijn lezing voor de Kaap Hoorn-vaarders – in staat om op een leuke manier over zijn reizen te vertellen. Door wat speurwerk in vooral de grootboeken van Blussé, kreeg ik vervolgens wat inzicht in hetgeen Jacob Bouten gedaan heeft en de betekenis van de Koopvaardijschepen voor Dordrecht in de 19e-eeuw.

Gericht op het maritieme belang van de reizen en op het belang voor Dordrecht van de rederijen (en werven), ben ik aan een studie begonnen over de schepen (die op werven in Dordrecht gebouwd werden en voor rederijen uit Dordrecht voeren) , de kapiteins en de reizen op de Grote Vaart naar Oost-Indië. De gegevens uit deze studie sla ik op (incl bronvermelding) in verschillende (aan elkaar gekoppelde) databases.

Sydney Harbour Bridge

Hoe ver ik met deze studie ga, hoe uitgebreid deze wordt en wat er mee gebeurt, zal mede afhankelijk zijn van het interesse dat er – vanuit de maritieme wereld, Dordrecht of elders – voor zal blijken te bestaan. Eén van de opties is dat mijn databases vrij toegankelijk op het internet komen te staan.
Het totaal omvat meer dan 416 reizen tussen 1827 – 1879 door 57 schepen, die zowel gebouwd werden op één van de 3 werven uit Dordrecht als voor één van de 10 reders/rederijen uit Dordrecht voeren.

De rode draad voor mijn studie wordt gevormd door Jacob Bouten van 1827 – 1885, zodat de studie begint bij de kustvaart vanuit Dordrecht vanaf 1815.
Wie weet ga ik deze keer ook wel schrijven in plaats van alleen een samenstelling van materiaal te maken. Wat niet is kan nog komen en nooit te oud om te leren

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Deel IV Jacob Bouten 1869-1894

Eindelijk heb ik Deel IV gepubliceerd met wat aanvulling over de KOSMOPOLIET-III, de NICOLETTE en de MARTINUS HENRIETTE.
Ik had de monsterrollen er nog in willen zetten, maar ik ben te druk bezig met een opzet voor de ‘Dordtsche Grote Vaart in de 19e-eeuw’. Geweldig interessant! Jacob Bouten vormt een prachtige rode draad in dit verhaal.
P.S. Ondertussen wordt er aan invulling van leemtes in de transcriptie van het logboek van de KII-2 gewerkt en er wordt zelfs een verslag van de uitreis gemaakt. Fantastisch!

Posted in Uncategorized | 2 Comments