Jacob Bouten

Dit is een eerste aanzet tot een website over mijn voorvader kapitein Jacob L. Bouten (1815-1894), aan de hand van het ‘Verslag aan mijn kinderen’ dat hij schreef over zijn leven tot in 1856 als clipperkapitein , van de ‘Brieven van aankomst’ vanaf 1853 tot 1869 die hij aan zijn reder Blussé schreef vanuit havens die hij aandeed tijdens zijn vele reizen en van veel informatie die ik verkreeg van vooral Riek van Blokland-Visser (historica Dordrecht), Pieter Blussé van Oud-Alblas (nazaat reder) en van Sikko Parma (wel bekend in historische kapiteinskringen).

Vooral naar aanleiding van het ‘terugvinden’ van de originele schriftjes met de ‘Brieven van aankomst’ maakte ik in 2009-2010 een half jaar een reis rond de wereld, waarbij ik de plaatsen bezocht die door mijn voorvader op zijn wereldreizen werden aangedaan. Het logboek van mijn wereldreis schreef ik voor mijn kinderen, op deze website heb ik relevante bevindingen van tijdens mijn reis toegevoegd (in het Engels) aan de beschrijving over het leven van mijn voorvader Jacob Bouten.

Deze beschrijving is opgedeeld in:
I.    De eerste jaren 1815-1849 van zijn leven,
II.   Zijn wereldreizen in 1849-1853,
.      A. Rond Kaap Hoorn naar Valparaiso en Chiloé,
.      B. San Francisco,
.      C. Azië en terug, met Hong Kong en Batavia
.      D. Geschiedenis in perspectief en nawoord “Jan van Hoorn”
III. Reizen naar Java 1854-1868,
.      A. “Kosmopoliet”,
.      B. “Kosmopoliet-II”,
IV. De laatste jaren 1869-1894 van zijn leven sluit ik af met zijn afstamming van Boiten uit Veendam, die (mogelijk) weer afstammen van Beuthen uit Silezië.

Kees Bouten, oktober 2011
Reacties zijn welkom naar kees@bouten.com of op deze website.
PS. Het weblog van mijn reis op http://vaderjacob.d-dig.com/ bestaat niet meer.

Een korte samenvatting van Jacob Bouten 1815-1853, oftewel tot en met zijn wereldreizen en de “JAN VAN HOORN” is onderstaand te lezen op:

5 Responses to Jacob Bouten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *